PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Mirosław Kałczak

Urologia Polska 1992/45/2

Angioleyomyolipoma sarcomatosum renis
Sławomir Dutkiewicz, Mirosław Kałczak, Krzysztof Dębski

Urologia Polska 1992/45/1

Diagnostic problems in angiomyolipofibroma renis
Sławomir Dutkiewicz, Mirosław Kałczak