PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Angioleyomyolipoma sarcomatosum renis
Article published in Urologia Polska 1992/45/2.

authors

Sławomir Dutkiewicz, Mirosław Kałczak, Krzysztof Dębski
Z Kliniki Urologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie.
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. Alojzy Witeska
Z Zakładu Patomorfologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie. Kierownik: doc. dr hab. med. Mirosław Kałczak

summary

The paper presents a female patient treated for rare sarcomatous angiomyolipoma of the kidney.

references

  1. 1. Koźmińska E., Rykowski J., Czorniuk-Śliwa A., Szymanowski J.: Angioleiomiosarcoma nerki. Urol. Pol., 1990, 43, 1, 59. —
  2. 2. Krajka K., Szolkowski B., Kopacz A.: Naczynia-ko-mięśniako-tłuszczak mięsakowy nerki. Pol. Przeg. Chir., 1971, 43, 10 a, 1695. —
  3. 3. Krech R. H., Loy V., Dieckmann K. P., Gerdes J., Stein H.: Leiomyosarcoma of the kidney. Immunohistological and ultrastructural findings with special emphasis on the growth fraction. Brit. J. Urol., 1989, 63, 132. —
  4. 4. Schier J.: Przypadek lipoleiomyosarcoma nerki. Pol. Tyg. Lek., 1966, 31, 1208. —
  5. 5. Tkaczuk R. F.: Lejomyosarkoma poczki. Uroł. Nefroł., 1967, 1, 56.

correspondence

dr hab. med. Sławomir Dutkiewicz
02-377 Warszawa, ul. Skarżyńskiego 7 m. 24