PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Michał Trąbka

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

BCG terapia w leczeniu powierzchownych raków pęcherza moczowego - skuteczność, działania niepożądane
Michał Trąbka, Wojciech Dzierżak