PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Mariusz Wysocki

Urologia Polska 2004/57/2a

ARI-12: Zmienność ekspresji receptorów odpowiedzialnych za indukcję apoptozy u chorych z łagodnym rozrostem stercza
Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Bartosz Misterek, Robert Dębski, Przemysław Gałązka, Katarzyna Wysocka, Zdzisław Skok, Mariusz Wysocki