PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marek Załęski

Urologia Polska 1996/49/1

OBUSTRONNA ANGIOMYOLIPOMA NEREK W PRZEBIEGU ZESPOŁU BOURNEVILLE'A
Marek Załęski, Telesfor Saracyn, Andrzej Krajewski