PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marek Dybczak

Urologia Polska 2004/57/2a

AP-19: Tętniaki gałęzi międzypłatowej dolnej tętnicy nerkowej lewej jako przyczyna masywnego krwiomoczu. Opis przypadku
Zofia Salska, Krzysztof Borkowski, Krzysztof Pliszek, Marek Dybczak