PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marcin Chlabicz

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Antyoksydacyjne właściwości w przypadku raka nerki
Marcin Chlabicz, Barbara Darewicz, Eugeniusz Malczyk

Urologia Polska 2008/61/1

Starzenie się mężczyzny a zaburzenia erekcji
Barbara Darewicz, Marta Skrodzka, Jacek Kudelski, Marcin Chlabicz, Eugeniusz Malczyk

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Wartość diagnostyczna aktywności prokoagulanta nowotworowego w przypadku raka nerki
Barbara Darewicz, Tomasz Domel, Marcin Chlabicz, Sławomir Szajda, Rajab Attir, Bogusława Golców-Grabińska, Zdzisław Skrzydlewski

Urologia Polska 2004/57/2a

AP-18: Aktywność prokoagulanta nowotworowego w nowotworach układu moczowego
Barbara Darewicz, Marcin Chlabicz, Sławomir Szajda, Marian Sulik, Tomasz Domel, Tadeusz Werel