PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Maciej Wasyl

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Termoablacja gruczolaka stercza indukowana falami oczęstotliwości radiowej (RFITT) - jednoroczne doświadczenie
Marek Roslan, Maciej Wasyl, Jerzy Gabiga, Marian Strzyżewski, Krzysztof Węgrzyn