PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Małgorzata Kiraga

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Wyniki leczenia wlewkami dopęcherzowymi BCG chorych na raka przejściowokomórkowego pęcherza moczowego w stadium zaawansowania T1
Andrzej Alter, Tomasz Demkow, Adam Zakościelny, Małgorzata Kiraga