PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Lidia Hyla-Klekot

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Ocena wybranych markerów funkcji jedynej nerki po usunięciu nerki hipo- lub afunkcyjnej w materiale własnym
Marcin Życzkowski, Lidia Hyla-Klekot, Grażyna Kucharska, Andrzej Paradysz