PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Leszek Kutwin

Urologia Polska 2006/59/1

Laparoskopowe leczenie w przypadku pourazowej przetoki pęcherzowo-otrzewnowej
Cezary Zydek, Leszek Kutwin, Eugeniusz Miękoś