PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Lech Sobański

Urologia Polska 2004/57/2a

API-13: Zastosowanie cewnika Fogarty'ego w ureteroskopowej litotrypsji pneumatycznej
Mieczysław Gałęzia, Przemysław Woźniak, Paweł Kieres, Arkadiusz Zapała, Lech Sobański
RVI-4: Operacyjna korekcja skrzywienia prącia w chorobie Peyroniego
Mieczysław Gałęzia, Paweł Kieres, Tomasz Leksowski, Lech Sobański, Przemysław Woźniak