PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krzysztof Maksymowicz

Urologia Polska 2003/56/2

Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego u chorego na kamicę nerkową leczonego ESWL
Krzysztof Maksymowicz, Janusz Dembowski, Michał Wróbel