PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krzysztof Dziewanowski

Urologia Polska 2008/61/2

Laparoskopowe pobranie nerki do przeszczepu
Marcin Słojewski, Tomasz Śluzar, Adam Gołąb, Jerzy Chłodny, Samir Zeair, Marek Umiński, Krzysztof Dziewanowski, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 1978/31/1

Własne doświadczenie w wykonywaniu podskórnego zespolenia tętniczo-żylnego u chorych leczonych hemodializą
Wojciech Słuczanowski, Krzysztof Dziewanowski