PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Kenneth J. Pienta

Urologia Polska 2006/59/3

Postępy w chemioterapii raka stercza: początek nowej ery
Kenneth J. Pienta, David C. Smith