PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Katarzyna Owczarek

Urologia Polska 2004/57/2a

SNIII-1: Rola sonowideourodynamiki w diagnostyce dzieci z odpływem pęcherzowo-moczowodowym
Dariusz Basek, Tomasz Koszutski, Grzegorz Kudela, Grażyna Wojtynek, Katarzyna Owczarek, Janusz Bohosiewicz