PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Karolina Skonieczna

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Polimorfizm i/d genu konwertazy angiotensyny I u chorych na raka gruczołu krokowego
Artur Lemiński, Agnieszka Bińczak-Kuleta, Mariusz Kaczmarczyk, Magdalena Ostanek, Karolina Skonieczna, Maja Krzyształowska, Beata Łoniewska, Andrzej Ciechanowicz, Andrzej Sikorski