PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Kamil Muc

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Portal internetowy poświęcony ultrasonografii urologicznej jako edukacyjna przestrzeń komunikowania się specjalistów wielu dziedzin
Waldemar Białek, Paweł Michalak, Piotr Penza, Grzegorz Rycaj, Rafał Monkiewicz, Krzysztof Bar, Kamil Muc