PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Julian Strzelczuk

Urologia Polska 1992/45/4

Moczowód przebiegający poza żyłą główną dolną
Mirosław Bogacki, Wojciech Krawczyński, Marek Sauczek, Julian Strzelczuk
Dodatkowy, ślepo zakończony moczowód ze współistniejącym odpływem pęcherzowo-moczowodowym do wszystkich moczo wodów
Mirosław Bogacki, Wojciech Krawczyński, Marek Sauczek, Julian Strzelczuk