PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Joanna Wisniewska-Skopinska5

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Czy ściana pęcherza może być skonstruowana in vitro z elementów pochodzących spoza układu moczowego?
Tomasz Drewa, Victoria Sarafian, Zbigniew Wolski, Romana Joachimiak, Jan Sir, Anna Kaznica, Joanna Wisniewska-Skopinska5