PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Jerzy Wróbel

Urologia Polska 1982/35/1-2

Selective embolization of a branch of the renal artery for controlling late haemorrhage after amputation of the lower pole of the kidney
Jerzy Wróbel, Odon Pętlak
Penis fracture
Jerzy Niemirowicz, Maurycy Strzałkowski, Jerzy Wróbel
Primary myxomatous carcinoma as a cause of several stenoses of the ureter
Jerzy Wróbel, Monika Wrzołek