PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jerzy K. Jodczyk

Urologia Polska 1978/31/1

Przypadek pierwotnego raka płaskonabłonkowego miedniczki nerkowej
Andrzej Musierowicz, Jerzy K. Jodczyk, Andrzej Nowiński