PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Janusz G. Zimowski

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Kariotyp 46,XX jako przyczyna niepłodności męskiej
Jan Karol Wolski, Alicja Ilnicka, Barbara Pawłowska, Janusz G. Zimowski, Joanna Bogdanowicz, Katarzyna Kozioł, Piotr Lewandowski