PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Janina Markowska

Urologia Polska 2006/59/3

Postępy w leczeniu nowotworów urogenitalnych
Kornelia Tomaszewska, Janina Markowska, Anna Markowska, Radosław Mšdry, Zbigniew Szewierski