PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jacek Fijuth

Urologia Polska 1996/49/1

Trudności i przyczyny niepowodzeń w leczeniu przezcewkową hipertermia chorych z łagodnym rozrostem stercza
Norbert Piotrkowicz, Jacek Ogrodnik, Jacek Fijuth