PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

J. Wałaszewski

Urologia Polska 2004/57/2a

SI-3: Leczenie wczesnych i późnych powikłań moczowych po przeszczepieniu nerki - materiał własny
Andrzej Chmura, W. Rowiński, J. Wałaszewski, Maciej Czaplicki