PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

J. Bal

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Różnorodność efektu fenotypowego mutacji R117H
Aleksandra Norek, A. Sobczyńska-Tomaszewska, Jan Karol Wolski, D. Sands, M. Trawińska-Bartnicka, E. Sapiejko, K. Czerska, K. Wertheim, J. Bal