PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Józef Schier

Urologia Polska 1997/50/2

RAK NERKI - STAN OBECNY
Grzegorz Kata, Mieczysław Koziarski, Tomasz Dzik, Andrzej Borówka, Józef Schier
RAKOWIAK NERKI
Grzegorz Kata, Mieczysław Koziarski, Tomasz Dzik, Andrzej Borówka, Józef Schier