PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ihor Shadyorkin1

Urologia Polska 2008/61/4

Technology of searching information in the bibliographic database MedLine
Ihor Shadyorkin1, Viktoriya Shadyorkina2, Alexander Shulyak3, Marian Tarchynets4