PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Igal Mor

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Słaby strumień moczu u kobiet: mit czy rzeczywistość?
Bartosz Dybowski, Piotr Radziszewski, Jacek Judycki, Igal Mor, Andrzej Borkowski