PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Henryk Krasnowski

Urologia Polska 1998/51/1

ROLA BADAŃ URODYNAMICZNYCH W OCENIE PRZESZKODY PODPĘCHERZOWEJ W ŁAGODNYM ROZROŚCIE GRUCZOŁU KROKOWEGO
Cezary Szcześniak, Henryk Krasnowski, Piotr Radziszewski