PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Hanna Zbrońska

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena porównawcza poprawy płodności po laparoskopowym leczeniu jednostronnych i obustronnych żylaków powrózka nasiennego u 590 mężczyzn
Jacek Huk, Mieczysław Fryczkowski, Hanna Zbrońska, Andrzej Kupilas