PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Hanna Maria Kowalczyńska

Urologia Polska 2007/60/3

Rak gruczołu krokowego w badaniach in vitro: charakterystyka linii komórkowych PC3, DU145 i LNCaP
Anna Stachurska, Michał Wronka, Hanna Maria Kowalczyńska