PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Hanna M. Kowalczyńska

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Znaczenie integryny α5β1 w oddziaływaniu komórek raka stercza linii DU145 z fibronektyną
Magdalena Kieliszek, Hanna M. Kowalczyńska
Oddziaływanie komórek PC-3 z fibronektyną i jego potencjalna rola w progresji raka stercza
Anna Stachurska, Hanna M. Kowalczyńska