PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Franciszek Kokot

Urologia Polska 1997/50/1

PRZEPUSZCZALNOŚĆ TORBIELI PROSTYCH NEREK DLA GENTAMYCYNY
Wojciech Pawłowski, Edward Franek, Jan Myrta, Franciszek Kokot