PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ewa Strupińska

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Kinezyterapia w leczeniu kobiet z nietrzymaniem moczu
Ewa Strupińska
Analiza jakości życia kobiet z nietrzymaniem moczu
Ewa Strupińska, Janusz Zajda