PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Edward Chkostek

Urologia Polska 1991/44/4

Kilka uwag w sprawie techniki operacyjnej w nowotworach brodawczako watych miedniczki i moczowodu
Stefan Wesołowski, Edward Chkostek, Borys Kirmuc, Mieczysław Węglewicz