PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

C. Twiss

Urologia Polska 2005/58/4

Korelacja ALPP z intensywnością nietrzymania moczu u mężczyzn po radykalnej prostatektomii
C. Twiss, N. Fleischmann, V. W. Nitti