PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Bogumił Grzechnik

Urologia Polska 1999/52/3

WYBIÓRCZA EMBOLIZACJA TĘTNICY NERKOWEJ W LECZENIU JATROGENNEGO KRWAWIENIA PO PRZEZSKÓRNEJ NEFROSTOMII
Marzena Janczarek, Tomasz Jargiełło, Bogumił Grzechnik