PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Barbara Cybulska

Urologia Polska 1995/48/4

PRZETOKA PĘCHERZOWO-ESICZA JAKO PÓŹNE POWIKŁANIE CIĘCIA CESARSKIEGO
Marcin Słojewski, Stanisława Spoz, Andrzej Domański, Antoni Banasik, Barbara Cybulska