PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Anna Stachurska

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Oddziaływanie komórek PC-3 z fibronektyną i jego potencjalna rola w progresji raka stercza
Anna Stachurska, Hanna M. Kowalczyńska

Urologia Polska 2007/60/3

Rak gruczołu krokowego w badaniach in vitro: charakterystyka linii komórkowych PC3, DU145 i LNCaP
Anna Stachurska, Michał Wronka, Hanna Maria Kowalczyńska