PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Szamański

Urologia Polska 1997/50/3

SPRAWOZDANIE Z I MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM ?AIDS A PRACOWNIK SŁUŻBY ZDROWIA" BYDGOSZCZ 20-22.11.1996
Aleksander Łapuć, Zbigniew Wolski, Andrzej Szamański