PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Malinowski

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Modyfikacja techniki Double-TOT w korekcji przepukliny przedniej ściany pochwy ze współistniejącym nietrzymaniem moczu. Doniesienia wstępne
Andrzej Malinowski, Grażyna Maciołek-Blewniewska, Tadeusz Pawłowski, Tomasz Augustyniak, Michał Wojciechowski