PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Judycki

Urologia Polska 1988/41/3

PRZYDATNOŚĆ DSA W ROZPOZNAWANIU GUZÓW NEREK
Andrzej Judycki, Eugeniusz Miękoś, Henryk Lesiewicz, Czesław Pawlak, Antoni Majek