PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Alexandr Scherbak

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Historia urologii na Ukrainie
Oleksandr Stakhovskyi, Alexandr Scherbak