PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Agnieszka Kołacińska

Urologia Polska 2001/54/4

Przerzut raka jasnokomórkowego nerki do języka
Agnieszka Kołacińska, Wojciech Jabłkowski