PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Agata Rembielak

Urologia Polska 2006/59/4

Radioterapia w przypadku raka stercza z zastosowaniem techniki modulacji intensywności wiązki (IMRT)
Agata Rembielak