PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Łukasz Korenkiewicz

Urologia Polska 2004/57/2a

RI-3: Porównawcza komputerowa analiza obrazu mikroskopowej struktury prawidłowego połączenia miedniczkowo-moczowodowego oraz jego pierwotnego zwężenia 152
Stanisław Wroński, Dariusz Grzanka, Łukasz Korenkiewicz, Daniel Lewczak