PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Łucja Molong

Urologia Polska 2005/58/3

Zachorowalność na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w województwie małopolskim w latach 1999-2001
Jadwiga Rachtan, Andrzej Sokołowski, Małgorzata Geleta, Łucja Molong