PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zmiany w unerwieniu pęcherza moczowego wywołane przez zapalenie pęcherza. Porównanie eksperymentalnego modelu u świni z zapaleniem śródmiąższowym u człowieka
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Piotr Radziszewski, Agnieszka Bossowska, Andrzej Borkowski, Mariusz Majewski